รพ.สมเด็จพระยุพราชเปิดตลาดนัดเกษตรปลอดภัย


สำนักเกษตรจังหวัดราชบุรีร่วมกับรพ.สมเด็จพระยุพราชจอมบึงเปิดตลาดนัดเกษตรกรปลอดภัย ให้ประชาชนได้เลือกบริโภคพืชผักผลไม้ที่มีคุณภาพปลอดภัย จำหน่ายตรงจากเกษตรกรตัวจริง โดยรายได้จากการขายกล้วยแปรรูปส่วนหนึ่งจะมอบให้โรงพยาบาลนำไปซื้อแพมเพิสช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากจน
   

(31พค. 61) นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดราชบุรี นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัด และแพทย์หญิง ผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง พร้อมหน่วยงานราชการในสังกัด ร่วมเปิดตลาดเกษตรกร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง บริเวณสนามหญ้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเน้นการบริหารจัดการความปลอดภัย ด้านอาหารแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้อาหารนั้นมีความปลอดภัยครบวงจร ซึ่งในเป้าหมายสำคัญก็คือการสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ดำเนินกิจกรรมให้เกิดวัฒนธรรมอาหารปลอดภัย และได้ตระหนักถึงพิษของอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษ การควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน รวมถึงแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เพื่อลดการป่วยของประชาชนจากโรคที่มีสาเหตุมาจากสารปนเปื้อนในอาหาร ประชาชนมีความตระหนักรู้ในเรื่องอาหารปลอดภัยนำไปสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนเกษตรกรซึ่งเป็นฐานรากสำคัญของสังคมไทย ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน โดยการจัดเปิดตลาดเกษตรกรราชบุรีครั้งนี้ได้บูรณาการร่วมมือกับสำนักงานเกษตรกรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และหน่วยงานในสังกัด รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่อำเภอจอมบึง และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญด้านการผลิตอาหารให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและนโยบาตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 

นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดเปิดเผยว่า  เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายกัน ซึ่งได้ขยายมาจากตลาดเกษตรกรที่จ.ราชบุรี สินค้าที่มาจำหน่ายในวันนี้นั้นเป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพ มีการปลูกในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกล้วยมีการปลูกอยู่มาก อย่างกล้วยน้ำว้า กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนางได้มีการปลูกอยู่หลายพื้นที่ โดยเกษตรกรที่นำกล้วยมาแปรรูปจำหน่ายในวันนี้ส่วนหนึ่งที่ขายได้จะมอบให้กับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เพื่อนำไปซื้อแพมเพิสผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน เป็นการช่วยเหลือดูแลคนไข้ภายในโรงพยาบาลที่มีอยู่จำนวนมาก  โดยจะมีการจัดเปิดตลาดเกษตรกรในทุกเช้าของวันพฤหัสบดี มาวางจำหน่ายตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงเที่ยงวัน เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มีมาตรฐานราคมถูก ผ่านการรับรองจาก GAP  ด้านความปลอดภัยของอาหาร มีการตรวจสอบสินค้าแต่ละชนิดอย่างละเอียด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค มีสินค้าแปรรูปต่างๆ และยังมีสมุนไพรอบแห้ง ตากแห้งมาวางจำหน่ายในราคาถูกตั้งแต่ 10 บาท ขึ้นไป และยงมีผักหลากหลายชนิดที่ผู้รักสุขภาพนิยมบริโภค  เช่น หน่อไม้กินสด  ดอกสลิด ดอกกุยช่าย ผักโขมแก้ว และมีผักบางชนิดขายหมดก่อนผักอื่น และต้องสั่งจองล่วงหน้า เช่น ผักกูด  ผักหวานป่า  ส่วนผลไม้สดๆจากสวนก็ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนเข้ามาเลือกซื้อกลับไปบริโภคถือเป็นการส่งเสริมเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรมีรายได้และยังช่วยให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพ

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////

รพ.สมเด็จพระยุพราชเปิดตลาดนัดเกษตรปลอดภัย รพ.สมเด็จพระยุพราชเปิดตลาดนัดเกษตรปลอดภัย Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 01, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.