ราชบุรีเปิดโครงการ "ค่ายเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด"


จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการ "ค่ายเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด" ส่งเสริมทักษะการปฏิเสธยาเสพติด และการใช้ชีวิตในสังคมเด็กวัยรุ่น

เช้าวันนี้ (31 พ.ค. 61) นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ "ค่ายเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด" เพื่อส่งเสริมทักษะการปฏิเสธยาเสพติด และการใช้ชีวิตในสังคมเด็กวัยรุ่น ซึ่งในปัจจุบันนักเรียนหญิง เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดและตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยจัดกิจกรรมไปจนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี


สำหรับกิจกรรมโครงการ "ค่ายเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด"ในครั้งนี้ม ได้จัดวิทยากรร่วมให้ความรู้แก่เยาวชน ซึ่งหัวข้อหลักของการบรรยาย คือ เรื่องพิษภัยของยาเสพติดชนิดต่างๆ ที่ส่งผลอย่างร้ายแรงต่อร่างกายของผู้เสพ รวมถึงการทำกิจกรรมฐานความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่เยาวชน รวมถึงแนะนำการป้องกันตนเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลยาเสพติด จากนั้นเป็นการฝึกฝนระเบียบวินัย การปฏิบัติตนเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดกับตัวเยาวชนเอง

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////
ราชบุรีเปิดโครงการ "ค่ายเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด" ราชบุรีเปิดโครงการ "ค่ายเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด" Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 01, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.