จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม เดินวิ่ง-สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ปี 2561


          เดินวิ่ง-สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข หวังให้ประชาชนมีจิตใจที่ผ่องใสพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงไปพร้อมกัน  นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัยปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เปิดงานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุขปี 2561 วันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


          สำหรับงานเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข จัดขึ้นต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 17 โดยการริเริ่มของสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ (สสส.) ทั้งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชา ถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน รณรงค์ให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่ง สมาธิเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดให้วันนี้เป็นวันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทยด้วย กิจกรรมในงานนี้ประกอบด้วยการรับศีล การฟังธรรม การทำบุญ การเวียนเทียน และการเดิน-วิ่งสมาธิ

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////


จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม เดินวิ่ง-สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ปี 2561 จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรม เดินวิ่ง-สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ปี 2561 Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 30, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.