จังหวัดราชบุรี มอบบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อำเภอวัดเพลง


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการต่างๆ ร่วมมอบบ้านและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับการดำรงชีพให้แก่นางบุญสม อนุกรมดำรงกิจ อายุ 70 ปี ซึ่งประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านกาชาด เพื่อคนราชบุรียากไร้ ปี 2560 สร้างบ้านมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่บ้านเลขที่ 90 หมู่ 3 ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันนางบุญสม อาศัยอยู่กับลูกรวม 2 คน ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน


ทั้งนี้จังหวัดราชบุรี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการ ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกราษฎรที่สมควรจะได้รับความช่วยเหลือซ่อมสร้างบ้านให้ โดยบ้านที่มอบในครั้งนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียว พร้อมห้องสุขา เพื่อทดแทนหลังเก่าที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง รวม 10 หลัง ใน 10 อำเภอ เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งจะสร้างความมั่นคงในครอบครัวและสังคมต่อไป


จังหวัดราชบุรี มอบบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี มอบบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อำเภอวัดเพลง Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 08, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.