เสนาธิการกรมการทหารช่าง เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี


วันอังคารที่ 19 ก.ย. 60 พลตรีเจษฎา  เปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1  พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พลตรีทรงยศ  อินทรเนตร เสนาธิการกรมการทหารช่าง พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องภัยอันเกิดจากน้ำ สนับสนุน กรมชลประทาน (ชป.) และ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพิ่มเติม ปี 2559 สนับสนุน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย (ปภ.) ในส่วนที่ กองทัพภาคที่ 1 รับผิดชอบ ในพื้นที่จังหวัดประจบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกสระสาธารณะ บ้านเนินตะเคียน ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจบคีรีขันธ์ และโครงการขุดลอกลำห้วยถ้ำดิน บ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (หน่วยรับผิดชอบ กองพลพัฒนาที่ 1 โดยกรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์) 


ทั้งนี้ในการตรวจเยี่ยม พลตรีทรงยศ  อินทรเนตร เสนาธิการกรมการทหารช่าง พร้อมด้วย พลตรีเจษฎา  เปรมนิรันดร ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พร้อมคณะได้ร่วมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการต่างๆ และได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนชาวตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประชาชนชาวบ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตามพื้นที่ของโครงการต่าง และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และหญาแฝกที่ทางภาคราชการและภาคประชาชนจัดเตรียมไว้อีกด้วย


เสนาธิการกรมการทหารช่าง เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี เสนาธิการกรมการทหารช่าง เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 21, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.