ผู้ว่าฯราชบุรี เฝ้าติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร


เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 60 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อให้ประชาชนได้ถวายดอกไม้จันทน์ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีรับผิดชอบดูแลขั้นตอนการก่อสร้าง โดยสร้างตามแบบของกรมโยธาธิการ กำหนดการจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ประดับตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบของกรมศิลปากร ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ไม่กังวลเรื่องการดำเนินการก่อสร้าง เพราะทางพระเมรุมาศจำลองที่จัดสร้างในจังหวัดราชบุรีเป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ ส่วนเรื่องการตบแต่งก็จะยึดหลักคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด อำเภออย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ โดยให้ยึดหลัก "พอเพียง  เรียบง่าย  สมพระเกียรติ" ส่วนสำหรับ ที่มีประชาชนสอบถามเรื่องการนำโอ่งมังกรมาตบแต่งโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง เพราะโอ่งมังกรเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ประจําจังหวัดราชบุรีนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า... จะต้องดูความเหมาะสมเสียก่อน เพราะพระเมรุมาศจำลอง ทางกระทรวงมหาดไทย ก็ได้กำหนดแบบและการตบแต่งมาให้ไว้ทุกจังหวัดอย่างชัดเจน จึงจะต้องดูความเหมาะสมด้วย 


ส่วนการจัดทำดอกไม้จันทน์ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ขณะนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ผลิตและรวบรวมเพื่อนำเข้าร่วมพิธีแล้วกว่า 5 แสนดอก  และสำหรับการปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นสีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลายหน่วยงานได้เตรียมเพาะชำกล้าไม้แล้ว เพื่อแจกจ่ายให้กับส่วนภาคประชาชนให้นำไปปลูกทั่วทั้งจังหวัด เพื่อออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันเต็มทั่วทุกพื้นที่จังหวัดราชบุรี ช่วงเดือนตุลาตม 


ส่วนทางด้านนางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวราชบุรีเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ" โดยมีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ" ในส่วนจังหวัดราชบุรี พบว่ายอดรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีประชาชนชาวราชบุรีลงทะเบียนฯ แล้ว 7,077 คน และการประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกดอกดาวเรืองทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพบว่าในเกือบทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หน่วยงานราชการ และเอกชน ตลอดจน วัด บ้าน โรงเรียน ทั่วทุกอำเภอในจังหวัดราชบุรี ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก 
ผู้ว่าฯราชบุรี เฝ้าติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ผู้ว่าฯราชบุรี เฝ้าติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.