จังหวัดราชบุรีเปิดงานตลาดนัดชุมชนต้นแบบ "ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้"


จังหวัดราชบุรีเปิดงานตลาดนัดชุมชนต้นแบบ "ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" ที่ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดชุมชนต้นแบบ "ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้" ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อำเภอเมืองราชบุรี ซึ่งมีสินค้า OTOP สินค้าชุมชน สินค้าธงฟ้า สินค้าจากครัวเรือนสัมมาชีพ ผลิตภัณฑ์เป้าหมายของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีดีราชบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ฯลฯ มาร่วมจำหน่าย 60 บูท มากกว่า 500 รายการ โดยงานนี้จัดในระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดราชบุรี บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เครือข่าย OTOP จังหวัดราชบุรี เทรดเดอร์ราชบุรี ภาคีเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน


ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยการสร้างโอกาสอาชีพและรายได้ มีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการOTOPที่ปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม่ทั่วถึง และไม่ถาวร ซึ่งแนวทางช่วยเหลือดังกล่าวก่อเกิดเป็น “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” และกรมพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการให้เกิดรูปธรรมชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบอาชีพกลุ่มOTOPได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่แน่นอน และมีระยะเวลาที่ต่อเนื่อง สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรม 2) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และผู้ประกอบอาชีพกลุ่มOTOP และกระจายรายได้สู่ประชาชนโดยตรง และ 3) เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาถูก มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในชุมชน และสามารถลดรายจ่ายของครัวเรือน
จังหวัดราชบุรีเปิดงานตลาดนัดชุมชนต้นแบบ "ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" จังหวัดราชบุรีเปิดงานตลาดนัดชุมชนต้นแบบ "ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้" Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 09, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.