โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง ที่ประชุม ครม. พิจารณาปัญหาการกักตุนสินค้าจากการขึ้นภาษีสรรพสามิต


พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม. พิจารณาเรื่องการขึ้นภาษีสรรพสามิต เมื่อ 16 ก.ย.60 ที่ผ่านมา มีผลต่อ บุหรี่ สุรา ที่ผลทำให้ผู้ค้าฉวยโอกาสกักตุนสินค้าดังกล่าว ซึ่ง เรื่องนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับการร้องเรียน ว่า บางพื้นที่บุหรี่ขาดตลาดและขณะที่บางพื้นที่ได้มีการปิดร้านจำหน่ายชั่วคราว เพื่อกักตุนสินค้า โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเรื่องดังกล่าวจะต้องมีมาตรการเข้มข้น เพื่อป้องปราบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ให้ฉวยโอกาสในกรณีดังกล่าว


นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 ก.ย.60 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนเกษตรกรชาวนาในพื้นที่สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ หรือจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ดำเนินมา 3 ปีแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีมีความประทับใจนักเรียนชาวนา จากการพูดคุยกับนักเรียนฯ ทำให้ทราบว่าเกษตรกร หรือชาวนา ที่มีอาชีพทำนามาตลอดชีวิต เมื่อได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนชาวนาทำให้พบว่าสิ่งที่ทำมาในอดีตตลอดชีวิตนั้นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เช่น การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ส่งผลต่อสุขภาพและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีอยากให้สื่อมวลชนได้ขยายผลเพื่อสื่อให้เห็นมุมมองและทัศนคติ เพื่อให้เข้ากับนวัตกรรมยุคใหม่ และหวังว่าการขับเคลื่อนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจะเกิดขึ้นในทุกละพื้นที่ของประเทศ ในรูปแบบ Smart Farmer ซึ่งเรื่องนี้ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนำไปขับเคลื่อนขยายผลในทุกพื้นที่ต่อไป

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง ที่ประชุม ครม. พิจารณาปัญหาการกักตุนสินค้าจากการขึ้นภาษีสรรพสามิต โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง ที่ประชุม ครม. พิจารณาปัญหาการกักตุนสินค้าจากการขึ้นภาษีสรรพสามิต Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 21, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.