คลังราชบุรี ชี้แจงประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการ โครงการประชารัฐสวัสดิการ


คลังจังหวัดราชบุรี ชี้แจงประชาชนเรื่องการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ตามโครงการประชารัฐสวัสดิการ นางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โครงการประชารัฐสวัสดิการ ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป โดยรัฐบาลจะเริ่มแจกบัตรให้กับคนจนที่มาลงทะเบียนกับรัฐตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2560 ผู้ที่มีสิทธิ์ตรวจสอบรายชื่อได้ที่จุดไปลงทะเบียน สำหรับการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วย 


1.ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยให้วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยผู้มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้วงเงินคนละ 200 บาทต่อเดือน ผู้ที่รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้วงเงินคนละ 300 บาทต่อเดือน รวมทั้งจัดให้วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน 

2.ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยจะให้วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน รถโดยสาร บขส. 500 บาทต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน หากใช้เต็มวงเงินแล้ว ในเดือนนั้นก็จะใช้ไม่ได้อีก หรือถ้าใช้ไม่เต็มวงเงินก็ไม่สามารถนำไปสมทบกับเดือนต่อไปได้ เมื่อขึ้นวันที่ 1 ของเดือนใหม่ก็จะมีวงเงินเพิ่มขึ้นมาใหม่ 

ทั้งนี้ ในปีต่อไป ผู้ที่เคยลงทะเบียนในปีนี้แล้ว ไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่อีก แต่ทางกระทรวงการคลัง จะตรวจสอบเองว่าท่านยังมีสิทธิ์หรือไม่ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยมาลงทะเบียนสามารถมาลงทะเบียนในปีต่อไปได้
คลังราชบุรี ชี้แจงประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการ โครงการประชารัฐสวัสดิการ คลังราชบุรี ชี้แจงประชาชนเรื่องบัตรสวัสดิการ โครงการประชารัฐสวัสดิการ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 06, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.