สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง มอบดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกกัลปพฤกษ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คุณพอฤดี โมกขะสมิต ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง คณะแม่บ้าน กลุ่มแม่บ้านครอบครัวกำลังพล กรมการทหารช่าง และบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกกัลปพฤกษ์ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี ให้แก่ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 


ทั้งนี้เนื่องด้วยทางกรมการทหารช่าง โดยทางสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ครองราชย์ยาวนานที่สุด อีกทั้งทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ธ สธิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรทั่วพื้นแผ่นดิน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ สาธารณสุข การศึกษา สังคมสงเคราะห์ คมนาคม การสื่อสาร การพัฒนาส่งเสริมอาชีพทุกด้านเช่น การเกษตรกรรม ปศุสัตว์ การประมง พระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริล้วนแล้วทรงทำเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านที่ทรงรักและห่วงใย ทรงต้องการให้ประชาชนมีที่ทำกิน ที่อยู่เพื่อพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ทรง งานตรากตรำพระวรกายด้วยพระวิริยอุตสาหะเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรและชาวโลก ทรงทุ่มเทเพื่อแผ่นดินนี้มากมายตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสมดังพระราชปณิทานพระราชทานไว้เป็นพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 


ครั้งเมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย นำความโศกเศร้าอาดูรมาสู่คนไทยทั้งประเทศ รวมไปถึงกรมการทหารช่าง ตลอดระยะเวลาที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ทางกรมการทหารช่าง โดย พลโท จักรชัย โมขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง ได้ให้ทางกรมการทหารช่าง และหน่วยขึ้นตรงของกรมการทหารช่าง ดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแค่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งกิจกรรมรักษาศีล 5 สวดมนต์ปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจัดพิธีเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ภายในกรมการทหารช่าง, โครงการกิจกรรมจิตอาสาประศิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหาสรช่าง ร่วมกับชมรมแม่บ้านทหารบก ของกรมการทหารช่าง และหน่วยขึ้นตรงกับกรมการทหารช่าง, โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแค่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, โครงการกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และอีกหลายกิจกรรม เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งเป็นการถวายความอาลัย แสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ รวมไปถึงเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนักในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน


โดยในการนี้ ทางสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ได้ร่วมกับบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกกัลปพฤกษ์ ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรี โดยได้นำดอกไม้จันทน์ที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมอบให้ทางจังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแค่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง มอบดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกกัลปพฤกษ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง มอบดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกกัลปพฤกษ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.