เทศบาลเมืองราชบุรี ดึงเยาวชนอบรมสร้างมัคคุเทศก์น้อยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจ.ราชบุรี


ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2560 ณ ศาลาประชาร่วมใจเทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรีจัดกิจกรรมโครงการมัคคุเทศก์น้อยประจำปี 2560 โดยมีนายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในจังหวัดราชบุรี เนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดในภาคกลางที่เป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งขุนเขาตะนาวศรีมีความเป็นมาอันยาวนานและประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายชนิดพันธ์เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีหลากหลายผสมผสานและอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนมีสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจมากมายตั้งโบราณสถานโบราณวัตถุงานหัตถกรรมต่างๆ สำนักการศึกษาได้ตระหนักถึงการส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่น ในการเป็นมัคคุเทศก์น้อยสามารถอธิบายเล่าประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวและประวัติของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเป็นที่ประจักษ์แพร่นายสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจึงได้จัดทำโครงการมัคคุเทศก์น้อยประจำปี 2560 


ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในท้องถิ่นมีความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของสถานที่ต่างๆทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัด ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีรายได้เสริม ทั้งนี้มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน


เทศบาลเมืองราชบุรี ดึงเยาวชนอบรมสร้างมัคคุเทศก์น้อยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจ.ราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี ดึงเยาวชนอบรมสร้างมัคคุเทศก์น้อยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจ.ราชบุรี  Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 06, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.