สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตแพะแกะแปลงใหญ่ครบวงจร


วันที่ 6 ก.ย. 60 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตแพะแกะแปลงใหญ่ครบวงจร จังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ-แกะแปลงใหญ่ราชบุรี จำกัด ที่ห้องประชุมเรือนสำราญรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พร้อมกันนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการตลาดแปลงใหญ่ประชารัฐ ระหว่างสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะ-แกะ แปลงใหญ่ราชบุรี จำกัด อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี กับ เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะ แห่งประเทศไทย โดยคุณวีรศักดิ์ เนตรเกื้อกูล ประธานเครือข่ายเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย และคุณยศกร จุมพล ประธานกรรมการสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะแกะแปลงใหญ่ราชบุรี จำกัด เป็นผู้แทนลงนามในข้อตกลง ซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้มีวัถตุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การบริหารจัดการรวมกัน เน้นคุณภาพการเลี้ยงส่งออกการตลาด สนับสนุนด้านวิชาการ การใช้เทคโนโลยี พัฒนาผลผลิตแบบครบวงจร มีความสมดุลด้านการตลาด ตลอดจนมีตลาดรองรับผลิตผลภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน


ทั้งนี้ได้มอบรถยนต์ กล่องเวชภัณฑ์สัตว์ และครุภัณฑ์ที่ได้งบประมาณจากโครงการดังกล่าว โดยมีนายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดราชบุรี นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอสวนผึ้ง สัตวแพทย์หญิงวรรณี วัฒยพงชาติ ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี นายวีระ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการเครือข่ายเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีงขึ้น
สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตแพะแกะแปลงใหญ่ครบวงจร สนง.สหกรณ์จังหวัดราชบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตแพะแกะแปลงใหญ่ครบวงจร Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 06, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.