บังคับใช้วันนี้...!! ปรับขึ้นราคาเหล้า เบียร์ บุหรี่ พร้อมเตรียมลุยจับบุหรี่ไฟฟ้า


วันที่ 16 ก.ย. 60 นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า..... การที่กฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ก.ย. 2560 มีผลให้กลุ่มสินค้าบางกลุ่มปรับเปลี่ยนราคาจากเดิม โดยย้ำว่าหากพบผู้ประกอบการมีการกักตุนสินค้า หรือนำสินค้าในสต๊อกเดิมมาขายในราคาใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมจะถูกดำเนินการตามกฎหมายผู้ใดกักตุนสินค้าควบคุม โดยมีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่กำหนด หรือไม่นำสินค้าควบคุมที่มีไว้ออกจำหน่าย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษีตามอัตราใหม่นั้นจะทำให้มีเม็ดเงินจากการจัดเก็บภาษีในอัตราใหม่เพิ่มขึ้นในภาพรวม 2% หรือประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า.... โดยในส่วนของไวน์นำเข้า หากมีราคาเกิน 1,000 บาท จะมีราคาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 110 บาท ต่อขวด ส่วนไวน์ที่มีราคาต่ำกว่า 1,000 บาท จะมีราคาลดลง 25 บาทต่อขวด ขณะที่ราคาสุรา หากเป็นสุราขาว จะปรับขึ้น 80 สต. – 3.50 บาทต่อขวด ตามขนาดดีกรี แต่หากเป็นสุรากลั่นในประเทศขนาดขวด 700 มิลลิลิตร 28 ดีกรี จะปรับขึ้น 8 -30 บาทต่อขวด สุรากลั่นในประเทศ 40 ดีกรี ปรับขึ้น 30 บาทต่อขวด สุรานำเข้าที่มีราคาสูง ราคาจะปรับลดลง 2-20 บาทต่อขวด

ส่วนเบียร์ กระป๋อง จะปรับเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ต่อกระป๋อง และแบบขวด จะปรับขึ้น 2 บาทต่อขวดขณะที่ บุหรี่ หากราคาต่ำกว่าซองละ 60 บาท จะจัดเก็บในอัตรา 20 %หรือจะกระทบราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 4-15 บาทต่อซอง ส่วนบุหรี่ที่ราคาเกิน 60 บาท จะจัดเก็บภาษีในอัตรา 40 % หรือราคาจะเพิ่มขึ้น 2-14 บาทต่อซอง โดยในช่วง 2 ปี แรกจะจัดเก็บใน 2 อัตรา และหลังจากนั้นจะใช้อัตราที่เท่ากันที่ ร้อยละ 40 เพื่อให้อุตสาหกรรมบุหรี่ได้มีเวลาปรับตัว

ส่วนกรณีที่มีคนเป็นห่วงการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ครั้งนี้จะทำให้ผู้บริโภคหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่หนีภาษีซึ่งมีราคาถูกกว่าทดแทนนั้น นายสมชายกล่าวว่า ตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้กำหนดนิยามบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาอยู่ในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต แต่เนื่องจากประเทศไทยไม่อนุญาตให้นำเข้าและจำหน่ายในประเทศ ตนจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตดำเนินการจับกุมผู้นำเข้าและผู้ที่จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดทันทีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ รวมทั้งบุหรี่ลักลอบนำเข้าด้วย
บังคับใช้วันนี้...!! ปรับขึ้นราคาเหล้า เบียร์ บุหรี่ พร้อมเตรียมลุยจับบุหรี่ไฟฟ้า บังคับใช้วันนี้...!!  ปรับขึ้นราคาเหล้า เบียร์ บุหรี่ พร้อมเตรียมลุยจับบุหรี่ไฟฟ้า Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 16, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.