ม.ล.ปนัดดา บรรยายพิเศษโรงเรียนคุณธรรมแก่คณะครู นักเรียน ที่จังหวัดราชบุรี


ที่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ “น้อมนำศาสตร์พระราชา สร้างศรีสง่าบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย” ในวาระครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้ารับฟัง


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม หลักสำคัญคือน้อมนำศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ความกตัญญูกตเวทิตา, ความซื่อสัตย์ สุจริต, หน้าที่ความรับผิดชอบ, และอุดมการณ์คุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนได้เข้าใจครบทุกด้าน โดยโครงการนี้ยังขยายไปถึงสถานศึกษาทุกแห่ง ทั้งโรงเรียน สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน บำเพ็ญคุณงามความดี ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ทั้งนี้ข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และข้าราชการทุกภาคส่วน จะมุ่งมั่นทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระองค์ท่านก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย
ม.ล.ปนัดดา บรรยายพิเศษโรงเรียนคุณธรรมแก่คณะครู นักเรียน ที่จังหวัดราชบุรี ม.ล.ปนัดดา บรรยายพิเศษโรงเรียนคุณธรรมแก่คณะครู นักเรียน ที่จังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 06, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.