พาณิชย์จังหวัด ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จัดหาร้านค้ารองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


กระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดจัดหาร้านค้ารองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทั่วถึงก่อนเปิดใช้งาน ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ เร่งรัดเจ้าหน้าที่ทั้งจากกรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดหาร้านค้าเข้าร่วมโครงการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าประชารัฐในราคาลดพิเศษ รวมทั้งการจัดหาผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง เพื่อเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้า ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือบัตรประชารัฐสวัสดิการ และผู้บริโภคทั่วไปได้ใช้บริการอย่างทั่วถึง

โดยกำหนดเป้าหมายให้มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกระจายลงสู่ชุมชน ทั้งในพื้นที่ชนบทและชุม ชนเมือง อย่างน้อยตำบลละ 1 ร้านค้า โดยมีเป้าหมายให้มีร้านค้ากระจายทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 20,000 ร้านค้าซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการติดตั้งเครื่องรูดบัตรฟรี การซื้อขายสินค้าให้ชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ราชการออกให้ และรัฐบาลจะชำระเงินค่าสินค้าแทนผู้ถือบัตรให้แก่ร้านค้าเป็นรายวัน รวมทั้งจะโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 3 วันคาดว่าเมื่อมีการดำเนินการเต็มรูปแบบร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจะสามารถให้บริการผู้ถือบัตรได้อย่างทั่วถึงและครบถ้วน ซึ่งจะมีการใช้เงินผ่านบัตรเดือนละ 3,200 ล้านบาท หรือรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่า 38,000 ล้านบาท

ขณะนี้ มีร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 4,506 แห่ง คาดว่าเมื่อถึงกำหนดวันจำหน่ายสินค้า 1 ตุลาคม 2560 จะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ ทั่วถึงตามเป้าหมาย สำหรับผู้ลงทะเบียนรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11 ล้าน 6 แสน 7 หมื่นคน จะได้รับส่วนลดในการซื้อสินค้าที่จำเป็น วัสดุทางการศึกษา และวัตถุดิบทางการเกษตร จากร้านธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงพาณิชย์ ในอัตราคนละ 200 – 300 บาทต่อเดือน พร้อมได้สิทธิลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อาทิ ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า รถ บขส. และรถไฟ ในอัตราที่กำหนด รวมถึงค่าก๊าซหุงต้ม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้
พาณิชย์จังหวัด ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จัดหาร้านค้ารองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พาณิชย์จังหวัด ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จัดหาร้านค้ารองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.