จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านคาประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวประชารัฐ


นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านคา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านคา เป็นประธานดำเนินกิจกรรมและกล่าวให้โอวาทชี้แนะแนวทางการปฏิบัติการขับเคลื่อนหมู่บ้านสีขาวเข้มแข็งมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดโดยกลไกประชารัฐ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมี นายประนอม อาจคงหาญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 กำนันตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา พร้อมราษฎรและนักเรียน ได้กล่าวแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนตามนโยบายและตามกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามแนวประชารัฐ ประกาศเป็นหมู่บ้านทุ่งมะลิคร้อเหนือสีขาว และตำบลหนองพันจันทร์สีขาว ได้ปฏิบัติตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน มั่นคงปลอดภัยยาเสพติดด้วยกลไกประชารัฐระดับหมู่บ้านและตำบล ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยคัดแยกผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการศูนย์คัดกรองโรงพยาบาลบ้านคา ตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557 และตามขั้นตอนการปฏิบัติ โดยการประชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและเคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ร่วมแก้ปัญหายาเสพติดทุกครัวเรือน การประชุมและบันทึกข้อมูลลับเกี่ยวกับผู้เสพ-ผู้ค้า การคัดแยกข้อมูลบุคคล ผู้เสพ-ผู้ค้า เป็นรายครัวเรือนและรับรองครัวเรือน การปฏิบัติในเชิงป้องกัน ตั้งด่านประจำหมู่บ้าน โดยราษฎรอาสาประชารัฐการนำผู้เสพ ผู้ป่วยเข้าสู่ศูนย์คัดกรอง เพื่อนำผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูที่โรงพยาบาลบ้านคาและศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดราชบุรีต่อไป

จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านคาประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวประชารัฐ จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านคาประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวประชารัฐ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 14, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.