สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดการบริหารน้ำภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ


สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดการบริหารน้ำภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน Water Forum  ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมโรงแรมสวิท อ.เมือง จ.ราชบุรี นางณิทฐา  แสวงทอง รอง ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดการบริหารน้ำภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน Water Forum  ครั้งที่ 2 โดยมี คุณวารี ลิ้มพัฒนสกุล เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ซึ่งการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน จำนวน 200 คนเข้าร่วมโครงการ 


ทั้งนี้ น้ำ ถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เกิดความยั่งยืน จึงต้องมีการดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นั้นๆให้ดีขึ้นและต้องให้ความสำคัญถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันได้ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีรากฐานการผลิตในพื้นที่ภาคกลางโดยหลายจังหวัดและจังหวัดราชบุรี ยังประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ทั้งปัญหาด้านปริมาณน้ำ ด้านคุณภาพของน้ำและด้านบริหารจัดการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคอุสาหกรรมมาตลอด จึงได้จัดให้มีการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องการการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแบบยั่งยืนต่อไป
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดการบริหารน้ำภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดการบริหารน้ำภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 21, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.