ประมงราชบุรี จัดโครงการกบน้อยคืนสู่ธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหาร


ประมงจังหวัดราชบุรี เดินหน้าโครงการปล่อยกบสู่ธรรมชาติตามท้องทุ่ง สร้างความยั่งยืนระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหาร หลังพบประชากรกบในธรรมชาติลดลงมาก สาเหตุหนึ่งจากสารเคมีในการเกษตร นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี เปิดเผยถึงโครงการปล่อยกบสู่ธรรมชาติว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่ากบในธรรมชาติมีประชากรลดลงไปมาก ส่วนหนึ่งมาจากการเกษตรกรรมที่ใช้สารเคมี ทำให้กบเหล่านี้อาศัยอยู่ตามท้องไร่ท้องนาได้รับผลกระทบ เมื่อกบวางไข่มีสารเคมีปะปนในแหล่งน้ำไข่กบก็ตาย ทางศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงและพัฒนาประมงน้ำจืดราชบุรีจึงดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อฟื้นฟูห่วงโซ่อาหาร เนื่องจากกบเป็นสัตว์ที่สามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชให้กับพื้นที่การเกษตรได้ เมื่อปริมาณกบลดลงไปจากระบบ ทำให้แมลงศัตรูมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากในระบบนิเวศน์ไม่มีตัวควบคุม นอกจากนี้ กบยังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง รวมถึงเป็นอาหารแหล่งโปรตีนให้กับมนุษย์ 


นายชนินทร์ กล่าวว่า โครงการปล่อยกบคืนธรรมชาติได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะประสานกับเจ้าหน้าที่เกษตรแต่ละอำเภอ เพื่อเลือกพื้นที่เหมาะสมปลอดภัยจากสารเคมี และปล่อยในฤดูฝนที่มีน้ำตามท้องนา ซึ่งกบสามารถขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ เมื่อโตเต็มที่เกษตรกรสามารถจับกบไปบริโภคในครัวเรือนหรือขายเพื่อสร้างรายได้ ล่าสุดได้ปล่อยในพื้นที่ตำบลจอมประทัด อ.วัดเพลง เพื่อฟื้นฟูสภาพท้องนา เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคและแมลง และขอให้เกษตรกรตระหนักถึงผลเสียจากการใช้สารเคมีเพาะปลูก เพื่อสร้างความสมดุลในธรรมชาติ และสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้อยู่แบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี ใช้ระบบแบบอินทรีย์.


ประมงราชบุรี จัดโครงการกบน้อยคืนสู่ธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหาร ประมงราชบุรี จัดโครงการกบน้อยคืนสู่ธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหาร Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.