จังหวัดราชบุรีประชาชนเริ่มทยอยมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว


วันนี้ (21 ก.ย. 60) ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมารับบัตร โดยที่บริเวณสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี มีประชาชนมารอรับบัตรตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มาพบปะพูดคุยพร้อมมอบบัตรให้กับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติในโครงการนี้จำนวน 10 ราย


ทั้งนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนใน 2 ส่วน คือ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเบื้องต้นมีร้านค้าในจังหวัดราชบุรีที่เข้าร่วมโครงการ 40 แห่ง กระจายอยู่ทุกอำเภอ ประกอบด้วย ร้านซีเจเอ็กเพรส 38 แห่ง และร้านยิ่งยงซุปเปอร์เซนเตอร์ ร้านราชบุรีจังหวัดพาณิชย์ ซึ่งจะสามารถใช้บัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้ ตามร้านที่มีป้ายสัญลักษณ์ว่าร้านธงฟ้าประชารัฐ


อย่างไรก็ดีประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ ตรวจสอบด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th, www.mof.go.th และ www.fpo.go.th /ตรวจสอบผ่านสายด่วน 6 หน่วยงาน ในเวลาราชการ ได้แก่ หมายเลข 1359 หรือ 1115 หรือ 02-555-0555 หรือ 02-111-1111 หรือ 02-270-6400 /และตรวจสอบ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ส่วนผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร จำนวน 1.3 ล้านคน ซึ่งจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบที่มีบรรจุ 2 ชิป โดยจะมีชิปที่จะใช้กับรถเมล์และรถไฟฟ้าหรือบัตรแมงมุมด้วยนั้นให้มารับได้ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค. เป็นต้นไป โดยในส่วนนี้ กรมบัญชีกลางจะยกยอดวงเงินแต่ละประเภทสวัสดิการที่คงเหลือจากการใช้จ่ายในเดือน ต.ค.ให้ไปใช้ต่อในเดือน พ.ย. เพื่อชดเชยเวลาให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้วงเงินคงเหลือดังกล่าวได้

และตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป ผู้ถือบัตรสามารถใช้สิทธิ์ตามวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือร้านค้าที่กำหนด สำหรับการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกอบด้วย 1.ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยให้วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยผู้มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้วงเงินคนละ 200 บาทต่อเดือน และผู้ที่รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้วงเงินคนละ 300 บาทต่อเดือน รวมทั้งจัดให้วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน 2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยจะให้วงเงินค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก.และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน รถโดยสาร บขส. 500 บาทต่อเดือน และค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน โดยวงเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือในการลดค่าใช้จ่าย จะแยกเป็นวงๆไป จึงเอาวงเงินของแต่ละส่วนมารวมกันไม่ได้ ถ้าใช้เต็มวงเงินแล้วในเดือนนั้นก็จะใช้ไม่ได้อีกหรือถ้าใช้ไม่เต็มวงเงินก็จะนำไปสมทบกับเดือนต่อไปไม่ได้ และเมื่อขึ้นวันที่ 1 ของเดือนใหม่ก็จะมีวงเงินเพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นเดือนๆไป

ทั้งนี้ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้จะทำให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐถูกกลุ่มเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยรัฐมีข้อมูลติดตามประเมินผลการให้สวัสดิการในแต่ละประเภท และนำมาปรับปรุงการให้สวัสดิการให้เหมาะสมกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสามารถกำกับติดตามค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในการใช้จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสดไปสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยภายใต้โครงการประชารัฐสวัสดิการนี้จะต้องใช้เงินเดือนละ 3,495 ล้านบาท หรือปีละ 41,940 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งกองทุนประชารัฐขึ้นมา และสำนักงบประมาณจัดสรรงบให้แล้ว 46,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับระบบเดิมที่รัฐเคยให้ความช่วยเหลือ รถเมล์ฟรีลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ปีละ 1,500 ล้านบาท ส่วนรถไฟฟรี ลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ปีละ 156 ล้านบาท.
จังหวัดราชบุรีประชาชนเริ่มทยอยมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว จังหวัดราชบุรีประชาชนเริ่มทยอยมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 22, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.