มณฑลทหารบกที่ ประกอบพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพลที่มีความเสียสละในการปฏิบัติงาน


ณ บริเวณลานหน้าอาคารเอนกประสงค์ร่วมใจ มณฑลทหารบกที่ 16 อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16  เป็นประธานในการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพลที่มีความเสียสละในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะบังคับบัญชาระดับสูงของมณฑลทหารบกที่ 16 ร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้พิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 16 สืบเนื่องจากกำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 16 ตลอดระยะเวลาของแต่ละปี ได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ทั้งด้านการช่วยเหลือประชาชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนด้านพัฒนาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดที่รับผิดชอบ ให้ได้อยู่ดีมีความสุข ทางด้านผู้บัญชาการและคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของมณฑลทหารบกที่ 16 จึงมีความห่วงใยต่อกำลังพลทุกนาย จึงจัดประกอบพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล เพื่อเป็นการบำรุงขวัญ และเป็นการให้กำลังใจ ต่อกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานต่างๆ ด้วยความเสียสละ และด้วยดีมาโดยตลอด


ทั้งนี้ในพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 16 พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16  ยังได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ให้กับ กำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันการตรวจสอบกองทหารเกียรติยศ, การตรวจสอบการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/60, การยิงปืนภายใน ทภ.1  และ การตรวจสอบการยิงปืน ประจำปี 2560 ของกำลังมณฑลทหารบกที่ 16 อีกด้วย

มณฑลทหารบกที่ ประกอบพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพลที่มีความเสียสละในการปฏิบัติงาน มณฑลทหารบกที่ ประกอบพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่กำลังพลที่มีความเสียสละในการปฏิบัติงาน Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 22, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.