กรมการทหารช่างประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระบิดาทหารช่างที่จังหวัดราชบุรี


ที่บริเวณหน้าตึก กองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จังหวัดราชบุรี พลโทจักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยมีหน่วยทหารในสังกัดกรมการทหารช่าง หน่วยงานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่ทรงริเริ่มวางรากฐานไว้ ร่วมวางพวงมาลาในครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ


พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ประสูติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2424 เป็นโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาวาด ขณะที่รับราชการทหาร ตำแหน่งจเรทหารช่าง ได้ปรับปรุงขีดความสามารถของเหล่าทหารช่าง ให้เจริญรุดหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ อีกทั้งกิจการการรถไฟ กิจการธนาคารออมสิน กิจการวิทยุโทรเลขและการไปรษณีย์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจการโรตารีในประเทศไทย จนได้รับการขนานพระนามว่า "พระบิดาของเหล่าทหารช่าง”
กรมการทหารช่างประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระบิดาทหารช่างที่จังหวัดราชบุรี กรมการทหารช่างประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันพระบิดาทหารช่างที่จังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 14, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.