กลุ่มคนรักษ์ต้นน้ำจัดโครงการ “อนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำ เดินตามรอยพ่อ”


นายธนู งามยิ่งยวด ประธานกลุ่มคนรักษ์ต้นน้ำ เปิดเผยว่า คนรักษ์ต้นน้ำร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำพุ ได้จัดทำโครงการ”อนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำ เดินตามรอยพ่อ” โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและกลุ่มคนรักษ์ต้นน้ำ ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณพื้นที่ลำห้วยน้ำพุ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่ในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเครือข่ายในการฟื้นฟู ป้องกัน ดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกระบวนการสำคัญในการมีส่วมร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาต้นน้ำลำห้วยน้ำพุ และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตั้งแต่พื้นที่ป่าต้นน้ำการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำ การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค 
กลุ่มคนรักษ์ต้นน้ำจัดโครงการ “อนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำ เดินตามรอยพ่อ” กลุ่มคนรักษ์ต้นน้ำจัดโครงการ “อนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำ เดินตามรอยพ่อ” Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 14, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.