คลังจังหวัดราชบุรีแจ้งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้ว


ที่สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ต่างเริ่มทยอยเข้าตรวจสอบสิทธิในการได้รับสวัสดิการของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเดินทางไปตามหน่วยงานที่ได้ไปลงทะเบียนไว้ โดยนางรวีวรรณ เปรมปรี คลังจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงผลการตรวจสอบผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 11 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 115,819 ราย ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิในการได้รับสวัสดิการของตัวเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ผ่าน 3 ช่องทาง ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสามารถไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่หน่วยงาน/สาขาที่ได้ไปลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

สำหรับช่องทางตรวจสอบ สิทธิ์ฯ ประกอบด้วย ช่องทางที่ 1 ตรวจสอบด้วยตัวเองหรือขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงาน รับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ www.epayment.go.th www.mof.go.th และ www.fpo.go.th โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไปในช่องที่กำหนด ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบ

ช่องทางที่ 2 ตรวจสอบผ่านสายด่วน 6 หน่วยงาน ในเวลาราชการ ได้แก่หมายเลข 1359, 1115, 02-555-0555, 02-111-1111, และ 02-270-6400

ช่องทางที่ 3 คือ ตรวจสอบได้ ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานอื่นตามที่กรมการปกครองเห็นสมควร

ทั้งนี้กรณีผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและต้องการอุทธรณ์ สามารถขออุทธรณ์ให้ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ได้ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 ให้กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขออุทธรณ์ตามหน้าเว็บเพจที่ได้ระบุข้างต้น หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ในวันที่มาตรวจสอบสิทธิ์

คลังจังหวัดราชบุรีแจ้งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้ว คลังจังหวัดราชบุรีแจ้งประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้ว Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 15, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.