ประมงราชบุรี ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ฟาร์มใน อ.บ้านโป่ง เพื่อใช้ในการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายจระเข้


สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับทหารในพื้นที่ พร้อมผู้แทนนายอำเภอบ้านโป่ง เข้าตรวจสอบฟาร์มจระเข้ฟาร์ม จิระ มังคลรังษี ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กับ ฟาร์มนายโจม บรรยงคนันท์ ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  เพื่อใช้ในการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายจระเข้ออกนอกพื้นที่ สำหรับตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 นั้น ผู้ที่จะครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองและทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าต้องได้รับอนุญาต จากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล สำหรับจระเข้ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ "กรมประมง" ดังนั้น เกษตรกรที่ต้องการครอบ ครองทำฟาร์มและค้าขายจระเข้จำเป็นต้องขออนุญาตจากกรมประมง และเมื่อมีการเคลื่อนย้ายจระเข้ออกนอกพื้นที่ ก็ต้องมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด เพื่อออกใบอนุญาติเคลื่อนย้ายจระเข้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุมยอดจระเข้ในพื้นที่ และเพื่อเป็นการตรวจสอบได้ในกรณีจระเข้หลุดออกจากฟาร์ม เพราะจรเข้ถือเป็นสัตว์ดุร้าย สามารถทำร้ายคนให้ได้รับอันตรายได้ หากเจ้าของฟาร์มใดเลี้ยงไว้โดยปล่อยปละละเลย ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 377 (เทียบเคียง คำพิพากษาศาลฏีกาที่ 151/2505) อีกด้วย
ประมงราชบุรี ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ฟาร์มใน อ.บ้านโป่ง เพื่อใช้ในการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายจระเข้ ประมงราชบุรี ตรวจสอบฟาร์มจระเข้ฟาร์มใน อ.บ้านโป่ง เพื่อใช้ในการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายจระเข้ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.