สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เผยยอดผู้ลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" ล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียน 8,378 คน


นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ขนาดนี้มีประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี เดินทางมาลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อย่างต่อเนื่อง โดยยอดรับสมัครจนถึงวันที่ 11 ก.ย. 60  สูงถึง 8,378 คน  ทั้งนี้นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ยังได้เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในส่วนจังหวัดราชบุรี ว่า ยอดผู้มาลงทะเบียนรวมทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี เฉพาะวันที่ 11 กันยายน 2560  มีประชาชนลงทะเบียนจำนวน 939 คน เมื่อรวมกับยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2560 พบว่ายอดรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ มีประชาชนชาวราชบุรีลงทะเบียนฯ แล้ว 8,378 คน สำหรับประเภทของงานที่มีประชาชนมาลงทะเบียนฯ สูงเป็นอันดับหนึ่งมาตลอด 11 วัน คือ งานบริการประชาชน ล่าสุดมีผู้สมัครถึง 3,030 คน รองลงมา คือ งานดอกไม้จันทน์ มีประชาชนสมัครรวม 2,011 คน ขณะที่งานประเภทอื่น ๆ ยังมีผู้สมัครไม่ถึง 1,000 คน ซึ่งประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี จะเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวราชบุรีเข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยประชาชนที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนสมัครได้จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสาร เช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน ทางโทรศัพท์หมายเลข 1510 และ 1511 ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการที่หมายเลข 1548


ส่วนสำหรับการประชาสัมพันธ์เรื่องการเชิญชวนการปลูกดอกดาวเรืองทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วทุกพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพบว่าในเกือบทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หน่วยงานราชการ และเอกชน ตลอดจน วัด บ้าน โรงเรียน ทั่วทุกอำเภอในจังหวัดราชบุรี ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมาก 


สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เผยยอดผู้ลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" ล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียน 8,378 คน สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เผยยอดผู้ลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" ล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียน 8,378 คน Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.