ปลัดจังหวัดราชบุรี เผยยอดผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวม 7 วัน 5,630 คน


นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ปลัดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดราชบุรี ว่า ยอดผู้มาลงทะเบียนรวมทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี เฉพาะวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา มีจำนวน 1,052 คน เมื่อรวมกับยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1-6 กันยายน 2560 ทำให้ขณะนี้ มีประชาชนชาวราชบุรีลงทะเบียนฯ แล้ว 5,630 คน สำหรับประเภทของงาน ที่มีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนฯ มากที่สุดตั้งแต่เริ่มเปิดรับสมัคร คืองานบริการประชาชนซึ่งขณะนี้ มีประชาชนสมัครถึง 1,950 คน รองลงมาคืองานดอกไม้จันทน์ มีประชาชนสมัครรวม 1,361 คน ขณะที่ งานแพทย์ และงานรักษาความปลอดภัย มีประชาชนสมัครใกล้เคียงกันที่ 680 คนและ 596 คน ตามลำดับ สำหรับงานที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดคืองานขนส่ง มีจำนวน 144 คน

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนสมัคร ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)/กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสาร เช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน ทางโทรศัพท์หมายเลข 1510 และ 1511 ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการที่หมายเลข 1548
ปลัดจังหวัดราชบุรี เผยยอดผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวม 7 วัน 5,630 คน ปลัดจังหวัดราชบุรี เผยยอดผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวม 7 วัน 5,630 คน Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 09, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.