ยอดลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดราชบุรี 6 วัน ยอดสูงถึง 4,578 คน


ยอดลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดราชบุรี 6 วัน สูงถึง 4,578 คน ประเภทงานบริการมียอดผู้สมัครสูงสุด นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ปลัดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดราชบุรี ว่า ยอดผู้มาลงทะเบียนทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี เฉพาะวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา มีจำนวน 1,052 คน เมื่อรวมกับยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1-5 กันยายน 2560 ทำให้ขณะนี้มีประชาชนชาวราชบุรีลงทะเบียนฯ แล้ว 4,578 คน สำหรับประเภทของงาน ที่มีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนฯ มากที่สุด ตั้งแต่เริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา คือ งานบริการประชาชน มีประชาชนสมัครถึง 1,500 คน รองลงมาคืองานดอกไม้จันทน์ มีประชาชนสมัครรวม 1,106 คน ขณะที่งานแพทย์และงานรักษาความปลอดภัย มีประชาชนสมัครใกล้เคียงกันที่ 542 คนและ 530 คนตามลำดับ สำหรับงานที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดคืองานขนส่ง มีจำนวน 118 คน


ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนสมัคร ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)/กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสาร เช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน ทางโทรศัพท์หมายเลข 1510 และ 1511 ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการที่หมายเลข 1548
ยอดลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดราชบุรี 6 วัน ยอดสูงถึง 4,578 คน ยอดลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดราชบุรี 6 วัน ยอดสูงถึง 4,578 คน Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 08, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.