จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3”


นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการ “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3” เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล และกรอบแนวทางตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ซึ่ง บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้กำหนดการสัมมนาโครงการ “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3” ในวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ราชบุรี จังหวัดราชบุรีน
จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3” จังหวัดราชบุรีจัดโครงการ “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3” Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 20, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.