จ.ราชบุรี รับโล่ชูเกียรติดีเด่นประจำปี 2560 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ


จังหวัดราชบุรี รับโล่เชิดชูเกียรติ จังหวัดที่มีการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีเด่นประจำปี 2560 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำทีมเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ จังหวัดที่มีการบูรณาการการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีเด่นประจำปี 2560 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 "สร้างรากฐานประเทศไทย สร้างเด็กปฐมวัยให้มั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2560" โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. 


ทั้งนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเปิดการประชุมโครงการสร้างรากฐานประเทศไทย สร้างเด็กปฐมวัยให้มั่นคง เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประจำปี 2560 ว่ากระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันดำเนินการโครงการดังกล่าวโดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2561 เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องจากพ่อแม่ ผู้ดูแล ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้งเน้นการค้นหาเด็กกลุ่มสงสัยพัฒนาการล่าช้า กลุ่มเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า นำเข้าระบบการดูแลให้กลับมามีพัฒนาการสมวัย


พลเรือเอก ณรงค์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลยังมีแนวคิดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยไทยจากภาษีบาป เช่น เหล้า บุหรี่ ขณะที่ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งค้นหาเด็กปฐมวัยที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าจากการถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง และจัดหาอาสาสมัครหรือจิตอาสาติดตามช่วยเหลือเพื่อสร้างเด็กปฐมวัยให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมเข้าสู่วัยเรียน
จ.ราชบุรี รับโล่ชูเกียรติดีเด่นประจำปี 2560 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ จ.ราชบุรี รับโล่ชูเกียรติดีเด่นประจำปี 2560 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 06, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.