สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560


วันนี้ 16 ก.ย. 60 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี (ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี)  อ.เมือง จ.ราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และมีนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 เพื่อก่อให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างผู้ที่ทำงานในโครงการร่วมกัน เปิดโอกาสการับรู้ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะทำให้มีการพัฒนางานในโครงการฯ ให้มั่นคง ก้าวหน้า มีประสิทธิภาพต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่า เราจะยังคงทำงานร่วมกันและจะทำต่อไป เพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน สร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเยาวชนให้เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด


โดยภายในงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 ได้จัดกิจกรรมแสดงผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พร้อมกิจกรรมเปิดเวทีเสวนาการเรียนรู้การดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศ โดยชมรมต้นแบบระดับประเทศ ได้แก่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนวัดแก้ว ต้นแบบระดับยอดเพชร, ชมรมทูบีนัมเบอร์วันบริษัทแวกกาเบ็จรีไซเคิลเซ็นเตอร์ ต้นแบบระดับเพชร และชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ต้นแบบระดับเพชร ต่อจากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "พรบ.ควบคุฒเครื่องดื่มแอกอฮอล์ ปี 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560 " เพื่อรณรงค์ป้องกันนักสูบ นักดื่ม หน้าใหม่ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี และการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันสู่ต้นแบบระดับประเทศ 


ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 มีเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ตลอดจนผู้สื่อข่าวทุกแขนง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 17, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.