กรมการทหารช่าง ประกอบพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง ประจำปี 2560


วันนี้ (15 ก.ย. 60) ณ สนามหน้าตึกกองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี พลเอก ธนดล สุรารักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธานประกอบพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการนายทหารสัญญาบัตรนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง โดยมี พลโท จักรชัย โมขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นผู้กล่าวเทิดเกียรติคุณนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง ที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการทหารในปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้นายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง ที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการทหาร ที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อเหล่าทหารช่าง และกองทัพบก ตลอดจนประเทศชาติมาโดยตลอด ทั้งได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ถึงความทุ่มเท เสียสละ กล้าหาญ และอุทิศตน ในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถเสมอมา โดยมีความมุ่งหมายเดียวกัน ในการพิทักษ์รักษาชาติ ปกป้องเอกราชอธิปไตย เทิดทูนดำรงไว้ซึ่งสถานบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งผลการปฏิบัติงานนานัปการ ที่เหล่านายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่างได้สร้างสรรค์ไว้อย่างต่อเนื่อง ได้นำชื่อเสียง และเกียรติคุณมาสู่ เหล่าทหารช่าง และกองทัพบก ควรค่าแก่การยกย่อง สรรเสริญ และจารึกไว้เป็นแบบอย่าง ของทหารช่างรุ่นหลัง เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ และเป็นแนวทาง ในการปกิบัติหน้าที่สืบต่อไป


ทั้งนี้ในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง ประจำปี 2560 พลเอก ธนดล สุรารักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารช่าง ที่จะอำลาชีวิตราชการทหาร ได้ร่วมพิธีรับมอบโล่ที่ระลึก และพิธีการกล่าวสดุดี จากพลโท จักรชัย โมขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง จากนั้นเป็นการสวนสนามเพื่อสดุดีเทิดเกียรตินายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง โดยมีกำลังพลสวนสนาม จำนวน 4 กองพัน ต่อจากนั้น พลเอก ธนดล สุรารักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารช่าง ที่จะอำลาชีวิตราชการทหาร ได้ร่วมเข้าสักการะศาลหลักเมืองราชบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล


สำหรับพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่างในครั้งนี้ กรมการทหารช่างได้รับเกียรติจากคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายพลเรือน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย โดยในปีนี้ นายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง ที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการทหารในปี พ.ศ. 2560 มีจำนวน 33 นาย ประกอบด้วย ชั้นพลเอก 6 นาย ชั้นพลโท 2 นาย ชั้นพลตรี 6 นาย ชั้นพันเอก 2 นาย ชั้นพันโท 1 นาย ชั้นร้อยเอก 1 นาย ชั้นร้อยโท 13 นาย และชั้นร้อยตรี 1 นาย 

กรมการทหารช่าง ประกอบพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง ประจำปี 2560 กรมการทหารช่าง ประกอบพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการนายทหารสัญญาบัตรเหล่าทหารช่าง ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 15, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.