ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่า 207 ต้น ตามโครงการ ต้นกล้าจิตอาสา ปลูกพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน


วันที่ 7 ก.ย. 60  ณ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.) บ้านน้ำพุ ต.น้ำพุ อ.เมือง จว.ราชบุรี พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่า 207 ต้น ตามโครงการ “ต้นกล้าจิตอาสา ปลูกพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน” ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน”


ทั้งนี้โดยการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าดังกล่าว สืบเนื่องจากได้ความสัมพันธ์ที่ประชาชนมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และองค์สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั้งประเทศ ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวไทย หันมาอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เนื่องในมงคลสมัยที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา ในปี 2560 และเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศให้เกิดขึ้น โดยอาศัยพลังศรัทธาที่มีต่อศาสนา และร่วมบูรณาการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ประชารัฐร่วมใจในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดิน ทั้งยังช่วยลดภาวะวิกฤติด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ลดภาวะ โลกร้อน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป  จนเกิดเป็นรูปธรรมอย่างสมบูรณ์ ที่จะช่วยในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง และยังเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ สามารถใช้ประโยชน์ในอนาคตได้


ในส่วนสำหรับต้นไม้ที่นำมาปลูกป่าตามโครงการ“ต้นกล้าจิตอาสา ปลูกพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน” ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล ผบก.ภ.จว.ราชบุรี ได้เข้ารับประทานกล้าไม้มงคลจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในกิจกรรม"ต้นกล้าจิตอาสา รวมพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน" ณ บริเวณ พุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา






ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่า 207 ต้น ตามโครงการ ต้นกล้าจิตอาสา ปลูกพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่า 207 ต้น ตามโครงการ ต้นกล้าจิตอาสา ปลูกพลังศรัทธา ปลูกป่าทั่วแผ่นดิน Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 08, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.