กรมป่าไม้เร่งจัดสรรที่ดินทํากินให้ผู้ยากไร้ เบื้องต้นดำเนินการไปแล้วกว่า 200,000 ไร่ พร้อมส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน


กรมป่าไม้เร่งจัดสรรที่ดินทํากินให้ผู้ยากไร้กว่า 600,000 ไร่ ในเบื้องต้นดำเนินการไปแล้วกว่า 200,000 ไร่ พร้อมส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน แก้ปัญหาการรุกป่าเพิ่มใหม่ นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้กำหนดเป้าหมายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมสภาพทั่วประเทศใน 58 จังหวัด 122 พื้นที่ รวมประมาณ 625,319 ไร่ แบ่งเป็น ภาคเหนือ 48 พื้นที่ รวม 261,452 ไร่ // ภาคกลาง 19 พื้นที่ รวม 140,857  ไร่ // ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35 พื้นที่ รวม 166,359 ไร่ และภาคใต้ 20 พื้นที่ รวม 56,650 ไร่ โดยดำเนินการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์และอยู่อาศัยตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ โดยอนุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปจัดที่ดินให้กับประชาชน  ในเบื้องต้นอนุญาตไปแล้ว 39 พื้นที่ รวม 194,014 ไร่  มีประชาชนได้ประโยชน์  24,000  ราย  ซึ่งเมื่อวันที่  21  สิงหาคม นายกรัฐมนตรีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินตามนโยบายรัฐบาลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น มุกดาหาร  ยโสธร  บึงกาฬ  นครพนม  มหาสารคาม  เลย  หนองคาย  หนองบัวลำภู  และอุบลราชธานี  และเมื่อวันที่ 19 กันยายน มอบหนังสืออนุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางอีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์

สำหรับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน เมื่อจัดที่ดินแล้วรัฐจะเข้าไปพัฒนาที่ดิน จัดหาแหล่งน้ำ ส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร  ด้วยการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร อย่างเช่น  โครงการ คทช. บ้านแม่ทา ต.แม่ทา อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทา  // โครงการ คทช. บ้านโสกแมว ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู  // โครงการ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติป่าไผทและป่าโคกไม้งาม จ.อุดรธานี  // โครงการ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้าย จ.ลำปาง  // โครงการ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง จ.เชียงใหม่  // โครงการ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกนาโก จ.ยโสธร //  โครงการ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติป่าห้วยยอดมน จ.อุบลราชธานี // โครงการ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติป่าครบุรี จ.นครราชสีมา  และโครงการ คทช. ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาคอก ป่าเขานางโลมและป่าเขาสอยดาว จ.นครสวรรค์ ทั้งนี้ รัฐบาลจะเร่งดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวย้ำว่า โครงการนี้จะส่งผลให้ประชาชนร่วมมือกับภาครัฐฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่โดยรอบ ขณะที่ภาครัฐจะเข้าไปส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยและที่ทำกินแล้ว  และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันรักษาป่าด้วย
กรมป่าไม้เร่งจัดสรรที่ดินทํากินให้ผู้ยากไร้ เบื้องต้นดำเนินการไปแล้วกว่า 200,000 ไร่ พร้อมส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กรมป่าไม้เร่งจัดสรรที่ดินทํากินให้ผู้ยากไร้ เบื้องต้นดำเนินการไปแล้วกว่า 200,000 ไร่ พร้อมส่งเสริมอาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 21, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.