มณฑลทหารบกที่ 16 จัดกระทำพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารประจำการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560


ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตึกกองบัญชามณฑลทหารบกที่ 16 อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16  เป็นประธานประกอบพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการนายทหารของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 16 ที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการ และกำลังพลที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2560 โดยในพิธีพลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 เป็นผู้กล่าวเทิดเกียรติคุณนายทหารของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 16 ที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการ และกำลังพลที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2560 ทั้งนี้นายทหารของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 16 ที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการ และกำลังพลที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ที่ผ่านมาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อหน่วยมณฑลทหารบก และกองทัพบก ตลอดจนประเทศชาติมาโดยตลอด ทั้งได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ถึงความทุ่มเท เสียสละ กล้าหาญ และอุทิศตน ในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มกำลังความสามารถเสมอมา โดยมีความมุ่งหมายเดียวกัน ในการพิทักษ์รักษาชาติ ปกป้องเอกราชอธิปไตย เทิดทูนดำรงไว้ซึ่งสถานบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งผลการปฏิบัติงานนานัปการ ที่นายทหารของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 16 ที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการ และกำลังพลที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดได้สร้างสรรค์ไว้อย่างต่อเนื่อง ได้นำชื่อเสียง และเกียรติคุณมาสู่หน่วยมณฑลทหารบก และกองทัพบก ควรค่าแก่การยกย่อง สรรเสริญ และจารึกไว้เป็นแบบอย่าง ของหน่วยทหารมณฑลทหารบกที่ 16 รุ่นหลัง เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ และเป็นแนวทาง ในการปกิบัติหน้าที่สืบต่อไป


ทั้งนี้ในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการนายทหารของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 16 ที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการ และกำลังพลที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2560 พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ได้ประกอบพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และประกอบพิธีกล่าวเทิดเกียรติคุณ และพิธีมอบดอกไม้แทนรัก ให้กับนายทหารของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 16 ที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการ และกำลังพลที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2560 อีกด้วย


สำหรับพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการนายทหารของกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 16 ที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการ และกำลังพลที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2560 ได้รับเกียรติจากคณะนายทหารระดับสูงของมณฑลทหารบกที่ 16 เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว โดยในปี 2560 นี้ มีกำลังพลที่มีอายุครบเกษียณอายุราชการจำนวน 7 นาย ได้แก่นายทหารสัญญาบัตรจำนวน 6 นาย ข้าราชการลูกจ้างจำนวน 1 นาย และมีกำลังพลที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2560 จำนวน 31 นาย ได้แก่นายทหารสัญญาบัตรจำนวน 16 นาย นายทหารประทวนจำนวน 14 นาย และข้าราชการลูกจ้างจำนวน 1 รวมทั้งหมด 38 นาย


มณฑลทหารบกที่ 16 จัดกระทำพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารประจำการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 มณฑลทหารบกที่ 16 จัดกระทำพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารประจำการที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 21, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.