จิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดราชบุรี ยอดล่าสุด 14,861 คน


การลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดราชบุรี มีประชาชนมาลงทะเบียนต่อเนื่อง ล่าสุดยอดอยู่ที่ 14,861 คน นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า... การลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดราชบุรี ว่า ยอดผู้มาลงทะเบียนของจังหวัดราชบุรี เฉพาะวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา มีจำนวน 677 คน เมื่อรวมกับยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1-18 กันยายน 2560 มีประชาชนชาวราชบุรีลงทะเบียนฯ แล้ว 14,861 คน โดยอำเภอบ้านโป่ง มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดที่ 2,319 คน รองลงมาคืออำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 2,155 คน และอำเภอปากท่อ ที่มีผู้ลงทะเบียน 1,821 คน ขณะที่ประเภทงานที่ยังคงได้รับความนิยมสูงสุด คืองานบริการประชาชน ที่ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว รวม 5,866 คน

นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ประชาชนชาวราชบุรี ยังสามารถลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดราชบุรี โดยประชาชนที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนสมัครได้จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสาร เช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน ทางโทรศัพท์หมายเลข 1510 และ 1511 ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการที่หมายเลข 154860
จิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดราชบุรี ยอดล่าสุด 14,861 คน จิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดราชบุรี ยอดล่าสุด 14,861 คน Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 21, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.