การลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดราชบุรี ยอดล่าสุด 13,542 คนการลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดราชบุรี มีประชาชนมาลงทะเบียนต่อเนื่อง ล่าสุดยอดอยู่ที่ 13,542 คน นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า... การลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดราชบุรี ว่า ยอดผู้มาลงทะเบียนของจังหวัดราชบุรี เฉพาะวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา มีจำนวน 817 คน เมื่อรวมกับยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1-17 กันยายน 2560 มีประชาชนชาวราชบุรีลงทะเบียนฯ แล้ว 13,542 คน โดยอำเภอบ้านโป่ง มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดที่ 2,167 คน รองลงมาคืออำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 1,865 คน และอำเภอปากท่อ ที่มีผู้ลงทะเบียน 1,732 คน ขณะที่ประเภทงานที่ยังคงได้รับความนิยมสูงสุด คืองานบริการประชาชน ที่ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว รวม 5,247 คน


นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ประชาชนชาวราชบุรี ยังสามารถลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดราชบุรี โดยประชาชนที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนสมัครได้จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสาร เช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน ทางโทรศัพท์หมายเลข 1510 และ 1511 ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการที่หมายเลข 154860


การลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดราชบุรี ยอดล่าสุด 13,542 คน การลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดราชบุรี ยอดล่าสุด 13,542 คน Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 19, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.