สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เผยยอดผู้ลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" ล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียน 12,420 คน


นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ขนาดนี้มีประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี เดินทางมาลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อย่างต่อเนื่อง โดยยอดรับสมัครจนถึงวันที่ 11 ก.ย. 60  สูงถึง 12,420 คน  ทั้งนี้นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ยังได้เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในส่วนจังหวัดราชบุรี ว่า ยอดผู้มาลงทะเบียนรวมทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี เฉพาะวันที่ 16 กันยายน 2560  มีประชาชนมาลงทะเบียนจำนวน 354 คน เมื่อรวมกับยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2560 มียอดประชาชนชาวราชบุรีลงทะเบียนฯ รวมแล้ว 12,420 คน สำหรับประเภทของงานที่มีประชาชนมาลงทะเบียนฯ สูงเป็นอันดับหนึ่งมาตลอด 11 วัน คือ งานบริการประชาชน ล่าสุดมีผู้สมัครถึง 4,725 คน รองลงมาคือ งานดอกไม้จันทน์ มีประชาชนสมัครรวม 2,733 คน ส่วนงานแพทย์ มีประชาชนลงทมะเบียนไว้ 1,471 คน และงานรักษาความปลอดภัย 1,073 คน ขณะที่งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่ง และงานจราจร ขณะนี้ยังมีผู้สมัครไม่ถึง 1,000 คน 

ซึ่งประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี จะเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวราชบุรีเข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยประชาชนที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนสมัครได้จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสาร เช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน ทางโทรศัพท์หมายเลข 1510 และ 1511 ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการที่หมายเลข 1548


ทั้งนี้ นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี ยังขอเชิญชวนประชาชนชาวราชบุรีร่วมใจ เดินทางมาสมัครลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพราะโครงการดังกล่าว "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นล้นเกล้า ล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงเล็งเห็น และทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลังแห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูนและความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า น้อมเกล้าน้อมถวายแด่พระองค์ท่านซึ่งทรงประจักษ์ความต่อสายพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอด ถึงพลังน้ำใจ พลังความรัก อันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ตราบจนทุกวันนี้  และเพื่อทรงสนองตอบต่อความรัก และน้ำใจอันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในห้วงเดือนตุลาคม ศกนี้ และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด เป็นที่ประจักษ์แกสายตาของท่านทั้งหลายอยู่แล้วนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย" 
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เผยยอดผู้ลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" ล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียน 12,420 คน สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี เผยยอดผู้ลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" ล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียน 12,420 คน Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 17, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.