จังหวัดราชบุรี ยอดผู้ลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ล่าสุด ยอดอยู่ที่ 11,221 คน


การลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดราชบุรี มีประชาชนมาลงทะเบียนต่อเนื่อง ล่าสุด ยอดอยู่ที่ 11,221 คน นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี  เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดราชบุรี ว่า ยอดผู้มาลงทะเบียนของจังหวัดราชบุรี เฉพาะวันที่ 14 กันยายน 2560 มีจำนวน 791 คน เมื่อรวมกับยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1-13 กันยายน 2560 มีประชาชนชาวราชบุรีลงทะเบียนฯ แล้ว 11,221 คน โดยอำเภอบ้านโป่ง มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดที่ 1,927 คน รองลงมาคืออำเภอเมืองราชบุรี จำนวน 1,600 คน และอำเภอปากท่อ ที่มีผู้ลงทะเบียน 1,387 คน ขณะที่ประเภทงานที่ยังคงได้รับความนิยมสูงสุด คืองานบริการประชาชน ที่ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว รวม 4,183 คน ส่วนงานจราจรและงานขนส่ง มีประชาชนสมัครไม่มาก ยอดอยู่ที่ 395 คน และ 281 คน

ทั้งนี้นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี กกล่าวเพิ่งเติมว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี จะเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวราชบุรีเข้าร่วมโครงการ "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ต่อไปจนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยประชาชนที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนสมัครได้จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสาร เช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน ทางโทรศัพท์หมายเลข 1510 และ 1511 ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการที่หมายเลข 1548

จังหวัดราชบุรี ยอดผู้ลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ล่าสุด ยอดอยู่ที่ 11,221 คน จังหวัดราชบุรี ยอดผู้ลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ล่าสุด ยอดอยู่ที่ 11,221 คน Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 15, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.