ประชาชน จ.ราชบุรี ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ อย่างต่อเนื่อง 10 วันยอดสูงถึง 7,439 คนประชาชน จ.ราชบุรี ลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อย่างต่อเนื่อง ยอดรับสมัคร 10 วัน สูงถึง 7,439 คน ประเภทงานบริการประชาชน ยังคงมีผู้สมัครสูงเป็นอันดับหนึ่ง ล่าสุดยอด 2,706 คนแล้ว นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ปลัดจังหวัดราชบุรี เปิดเผยถึงผลการลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จังหวัดราชบุรี ว่า ยอดผู้มาลงทะเบียนรวมทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี เฉพาะวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา มีจำนวน 362 คน เมื่อรวมกับยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1-9 กันยายน 2560 พบว่ายอดรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ มีประชาชนชาวราชบุรีลงทะเบียนฯ แล้ว 7,439 คน สำหรับประเภทของงานที่มีประชาชนมาลงทะเบียนฯ สูงเป็นอันดับหนึ่งมาตลอด 10 วัน คือ งานบริการประชาชน ล่าสุดมีผู้สมัครถึง 2,706 คน รองลงมา คือ งานดอกไม้จันทน์ มีประชาชนสมัครรวม 1,782 คน ขณะที่งานประเภทอื่น ๆ ยังมีผู้สมัครไม่ถึง 1,000 คน

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจยังสามารถลงทะเบียนสมัครได้จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชนให้นำเอกสาร เช่น สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านมาแสดง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวัน ทางโทรศัพท์หมายเลข 1510 และ 1511 ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการที่หมายเลข 1548
ประชาชน จ.ราชบุรี ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ อย่างต่อเนื่อง 10 วันยอดสูงถึง 7,439 คน ประชาชน จ.ราชบุรี ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ อย่างต่อเนื่อง 10 วันยอดสูงถึง 7,439 คน Reviewed by ไชโยราชบุรี on กันยายน 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.