จังหวัดราชบุรีได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสับปะรดหวานอำเภอบ้านคา สินค้า GI รสหวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น กลิ่นหอม


บริษัทประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับส่วนราชการ และเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอำเภอบ้านคา จัดกิจกรรม "ประชารัฐสุขใจ...ชาวไร่สับปะรด” เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและเป็นการเผยแพร่ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ของจังหวัดราชบุรี โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด โดยนำสับปะรดอำเภอบ้านคา พันธุ์ปัตตาเวีย ซึ่งถูกขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยGI (Geographical Indications: GI) มีลักษณะพิเศษคือรสหวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น กลิ่นหอม เนื้อละเอียด หนามนิ่ม มีตาผลค่อนข้างตื้น เมื่อปอกเปลือกแล้วตาผลจะติดออกไปกับเปลือก ได้นำมาวางจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางได้ซื้อจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้หลากหลาย ในภาวะผลผลิตล้นตลาด


จังหวัดราชบุรีได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสับปะรดหวานอำเภอบ้านคา สินค้า GI รสหวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น กลิ่นหอม จังหวัดราชบุรีได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสับปะรดหวานอำเภอบ้านคา สินค้า GI รสหวานฉ่ำ ไม่กัดลิ้น กลิ่นหอม Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 08, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.