ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพผู้เยี่ยมสำรวจภายใน”


ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบ้านโป่ง เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพผู้เยี่ยมสำรวจภายใน” วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความเข้าใจในบทบาทของผู้เยี่ยมสำรวจภายใน กระบวนการ และเทคนิคการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งในรอบบ่าย ได้มีการเยี่ยมสำรวจจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่หอผู้ป่วยและหน่วยงาน วิทยากรโดย อาจารย์กนกรัตน์ แสงอำไพ และเสัชกรสงกรานต์ มีชูนึก ผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยมี นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมะลิ ไทยเหนือ โรงพยาบาลบ้านโป่งศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 14, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.