จังหวัดราชบุรีจัดงานรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง นับเป็นโอกาสอันดีที่ปวงพสกนิกรไทยจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จังหวัดราชบุรีจึงได้จัดโครงการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 รวมทั้งเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา กำหนดจัดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย ชุดสุภาพสีขาวนวล ติดโบว์ดำ
จังหวัดราชบุรีจัดงานรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดราชบุรีจัดงานรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 12, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.