จ.ราชบุรีเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร


พลโท ชวลิต พงษ์พิทักษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยผู้แทนทหาร ตำรวจ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและลงพื้นที่ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าและเก็บเอกสารหลักฐานของฟาร์มสุกร เพื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหลังฟาร์มสุกรปล่อยน้ำเสียในเขตอำเภอเมืองราชบุรี อำเภอปากท่อ และอำเภอจอมบึง หลังจากประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี เข้าร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการปล่อยน้ำเสีย โดยที่ประชุมได้สรุปผลการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและแผนการตรวจฟาร์มทุกแห่งในพื้นที่ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและอำเภอทุกอำเภอ

ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรีมีฟาร์มสุกรทั้งสิ้น 351 ฟาร์ม ที่ผ่านมาได้มีการประสานงานพร้อมทั้งกำหนดแผนการตรวจกับชุดออกตรวจสอบฟาร์มสุกรระดับตำบล และแจ้งให้จังหวัดราชบุรีทราบเป็นระยะ

จ.ราชบุรีเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร จ.ราชบุรีเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มสุกร Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 13, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.