นายอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ลงพื้นที่นำความห่วงใยจากรัฐบาลเยี่ยมชาวบ้าน พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอดำเนินสะดวก ปลัดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมบรรเทาทุกข์ มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เงินทุน ถุงยังชีพ หมวกนิรภัย และนำความห่วงใยของรัฐบาล ทางราชการ กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอมอบให้นางสุนี ทิมทอง ผู้ยากไร้ อาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 9 ตำบลดำเนินสะดวก นางสาวสุวิมล ถ้วยทอง อายุ 26 ปี ผู้พิการ บ้านเลขที่ 9489 หมู่ที่ 2 ตำบลดำเนินสะดวก นางเป้า ปสาทรัตน์ อายุ 85 ปี ผู้สูงอายุ และนางสาวปิยวรรณ จงสิทธิโชคชัย อายุ 18 ปี ผู้พิการ บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 3 ตำบลดำเนินสะดวก เด็กหญิง นฤมล แซ่ตั๊น อายุ 11 ปี นักเรียนยากจน บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 6 ตำบลดำเนินสะดวก และนายสำราญ แซ่ตั๊น อายุ 92 ปี ผู้พิการ บ้านเลขที่ 355 หมู่ที่ 8 ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีนายอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ลงพื้นที่นำความห่วงใยจากรัฐบาลเยี่ยมชาวบ้าน พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ลงพื้นที่นำความห่วงใยจากรัฐบาลเยี่ยมชาวบ้าน พร้อมมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.