กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี เดินหน้าลุยแผนงานตามยุทธศาสตร์การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และโครงการเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา เต็มรูปแบบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี โดย พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี(ฝ่ายทหาร) พร้อมทีมงานจัดอบรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ภายใต้แผนงานตามยุทธศาสตร์การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ณ วัดคงคาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายอำเภอโพธาราม และเจ้าหน้าที่ให้เขตอำเภอโพธารามให้การต้อนรับ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีประชาชนในพื้นที่ และประชาชนใกล้เดียงเข้าร่วมโครงการ 331 คนเวลาต่อมาของวันเดียวกัน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี โดย พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี (ฝ่ายทหาร) ได้จัดโครงการ "เรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา" บริเวณวัดคงคาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าบริเวณวัด ทำความสะอาดห้องสุขา ฉีดน้ำล้างพื้นภายในวัด และเลี้ยงอาหารกลางวัน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน ประกอบด้วย ผู้แทนนายอำเภอโพธาราม , ผู้แทนผู้กำกับ สภ.โพธาราม, ชุด ชปกร.โพธาราม, นักเรียน คณะครูโรงเรียนวัดคงคาราม, หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่อำเภอโพธาราม ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี เดินหน้าลุยแผนงานตามยุทธศาสตร์การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และโครงการเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา เต็มรูปแบบ กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี เดินหน้าลุยแผนงานตามยุทธศาสตร์การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป และโครงการเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา เต็มรูปแบบ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 08, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.