กกท.จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมปั่นเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาฯ


ที่สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี สำนักงาน กกท.จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมปั่นเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเปิดกรวยถวายราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และเป็นประธานกล่าวถวายพระพรชัยเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายพัฒชิระ วรรณิสรร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมปั่นเทิดพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 


ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรี สมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี นักปั่นจักรยาน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกของประชาชนถึงความรักที่มีต่อแม่และแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึงและเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย


สำหรับในกิจกรรมดังกล่าว นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายพัฒชิระ วรรณิสรร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันปล่อยตัวนักปั่นจักรยานจำนวน 500 กว่าคน ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสถานีตํารวจภูธรเมืองราชบุรีมาอำนวยความสะดวกให้กับนักปั่นจักรยานทุกคน นอกจากนี้ นายมานิต นพอมรบดี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังให้การสนับสนุนน้ำดื่มตลอดเส้นทางในการปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา อีกด้วย
กกท.จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมปั่นเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาฯ กกท.จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมปั่นเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาฯ Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 15, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.