สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีเชิญชวนเลือกซื้อลำไยนางเยาวพา ผ่องเคหา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ เปิดเผยว่า จังหวัดภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งผลิตผลไม้ลำไย แจ้งว่าสถานการณ์ปริมาณผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และการส่งออกลำไยของไทยยังไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้ ส่งผลให้ราคารับซื้อที่เกษตรกรขายได้ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยผ่านมาตรการกระจายผลผลิตลำไยคุณภาพดีสู่ผู้บริโภคโดยตรง

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านเลือกซื้อลำไย ได้ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ถนนหน้าอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในราคา 300 บาท/กล่อง ๆ ละ 10 กิโลกรัม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีเชิญชวนเลือกซื้อลำไย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีเชิญชวนเลือกซื้อลำไย Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 03, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.