กรมป่าไม้จัดกิจกรรมประชมรัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน


รองอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน “ปลูกป่าในใจคน” ที่บริเวณป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี สืบสานแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 

( 7 ส.ค.60 ) นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) นายแทนไทร์ พลหาญ นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี หมู่ 10 บ้านพุแค ต.รางบัว อ.จอมบึง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง พร้อมประชาชนในพื้นที่ ได้นำประชานได้ร่วมกันปลูก พันธุ์ไม้ในท้องถิ่น พันธุ์ไม้กินได้ และพันธุ์ไม้ดอก ประมาณ 13,000 ต้น ในพื้นที่ปลูกประมาณ 65 ไร่ เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครบ 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชดำริให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และพระราชทานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยให้สำคัญกับการปลูกป่าในใจคน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรมป่าไม้จึงได้ร่วมกับชาวบ้านปลูกป่าเพื่อถวายพระพรชัยมงคล ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้มีความตระหนัก พร้อมทั้งร่วมกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทย
กรมป่าไม้จัดกิจกรรมประชมรัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน กรมป่าไม้จัดกิจกรรมประชมรัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 08, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.