จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนสร้างความปรองดองผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านวันนี้ (4 ส.ค.60) ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี จัดฝึกอบรมและสัมมนาคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จังหวัดราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครอง และเจ้าหน้าที่ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด ที่โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้ คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ถูกต้อง พร้อมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสงบเรียบร้อยในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม


จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนสร้างความปรองดองผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนสร้างความปรองดองผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 05, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.