สคบ.จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี


 ที่ห้องประชุมโรงแรมเอส สวิส ราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือสคบ. สำนักนายกรัฐมนตรี จัดสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ตลอดจนผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและรับรู้ถึงสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด

พร้อมกันนี้ สคบ.ได้ชี้แจงกรณีร้านจำหน่ายสินค้านำเข้าที่ขายในราคาถูกว่า ต้องมีสลากติดที่ผลิตภัณฑ์ระบุแหล่งที่มา ทั้งสถานที่ ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย คุณลักษณะที่สำคัญของสินค้าและบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจว่ามีคุณภาพตามราคาที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ผู้บริโภคต้องสังเกตหรืออ่านสลากสินค้าที่จะซื้อว่ามาตรฐานและคุณภาพหรือไม่ อย่าดูแค่ว่าราคาถูกอย่างเดียว อย่างไรก็ดี หากผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ สามารถร้องเรียน สคบ.ได้ทางสายด่วน 1166 หรือ ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th และที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดราชบุรีสคบ.จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี สคบ.จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายในจังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on สิงหาคม 11, 2560 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.